В категории:България

Първа фирма беше обявена в несъстоятелност заради неизплатени заплати

Кърджалийската компания е фалирала преди повече от три години, но процедура по несъстоятелност не е стартирала, тъй като тя е дължала пари само на работниците си. Сега те ще бъдат компенсирани само с част от изработените си възнаграждения, тъй като повечето са с изтекла давност.

правосъдие
Снимка: Pixabay

Изпълнителна агенция „Главната инспекция по труда” съобщи, че е спечелила първо дело за несъстоятелност в резултат от новите си правомощия. От началото на април законови промени дават на инспекцията възможността да стартира процедура за несъстоятелност спрямо всяка фирма, която е забавила повече от два месеца заплатите на поне 1/3 от персонала си.

През първите малко над 5 месеца стартираха 36 такива процедури, а инспекцията по труда подготвя още три дела. Вероятно повечето от тях за неизплатени заплати в предходни години, като се очаква процедурите по несъстоятелност да намалеят, включително заради превантивния ефект на поправките. В края на август инспекцията съобщи, че 70 предприятия са побързали да изплатят забавените си задължения, а още 7 са започнали изплащането им, което показва, че мерките имат дори по-силен превантивен ефект спрямо некоректните работодатели. Контролната агенция също така отчита, че от началото на годината са изплатени около 15.5 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за стари периоди като пряк резултат от намесата на инспекторите ѝ.

Първото приключено дело е заведено от Окръжния съд в Кърджали срещу „Мармарис” ООД, местна фирма, занимаваща с транспорт и търговия, като несъстоятелността е обявена от февруари 2015 г. Това означава, че работниците на дружеството, варирали между 5 и 8 души през периода, в който заплати не са били изплащани, са чакали повече от три години, преди да могат да поискат обезщетения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите към НОИ. Впечатляващо е, че през този немалък период не е могла да започне процедура по несъстоятелност, тъй като фирмата е дължала пари единствено на служителите си. Това показва колко необходими са били въведените от април законови промени.

За служителите на „Мармарис“ те са и закъснели, тъй като през изминалите години част от техните възнаграждения са изгубени по давност и те ще могат да претендират само за част от неизплатените си заплати, които е трябвало да бъдат получени след края на август, 2015 г. На практика работниците са загубили 2/3 от дължимите общо 24 хил. лв. възнаграждения от фирмата заради изтеклия тригодишен давностен срок. Тези от тях, които са работили в периода август-декември 2015 г., би трябвало да бъдат обезщетени от гаранционния фонд.

В началото на 2016 г. „Мармарис” е преустановило дейността си, освободило е служителите си, а двамата управители са напуснали страната, като няма данни те да се завръщали оттогава. Вероятно затова и процедурата не е обжалвана и приключва само няколко месеца след началото ѝ.

Като синдик на фирмата е назначена Дора Златева Милева-Иванова с месечно възнаграждение от 500 лв. През 2015 г. тя бе назначена и за синдик на фалиралото ПФК ЦСКА ЕАД, но докато футболният отбор разполагаше с аткиви, които поне частично да покрият натрупаните задължения, то в случая с „Мармарис” съдът констатира липса на данни за каквито и да е активи или имущество, така че компенсираните възнаграждения вероятно ще останат за сметка на гаранционния фонд.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар