В категории:България

200 000 нарушения на трудовото законодателство отчитат от КНСБ

Близо 100 000 от нарушенията касаят здравословните и безопасни условия на труд, близо 30 милиона са забавените заплати. Констатирани са редица фрапантни нарушения, като например този на жена, уволнена ден след като е признала на шефа си, че е бременна

Карикатура: Abdallah, Cartoon Movement

Почти 200 000 нарушения на трудовото законодателство отчита в своя Годишен доклад за нарушения на права, свързани с упражняване на правото на труд Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Проверки са извършени в 37 284 предприятия през 2017-та година, като работещите в тях са общо над 1,6 милиона души. 195 783 са установените нарушения. Най-много от тях касаят здравословни и безопасни условия на труд – такива са 97 615 от нарушенията, а още 96 426 са нарушения по трудовите правоотношения.

Припомняме, че инцидентите на работното място през миналата година са довели до загубата на 94 живота.

От КНСБ установяват, че за миналата година общата сума на забавените заплати възлиза на около 28,4 милиона лева, като след намесата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) са изплатени около 18,9 милиона лева.

В доклада си синдикатите прилагат редица писма и сигнали за нарушения на синдикални права, като сред тях са случаи в регионална библиотека, Софийската филхармония и още редица частни предприятия.

Един от дадените от президента на КНСБ Пламен Димитров примери по време на представянето на доклада е за трудов договор между работещ в колцентър член на КНСБ, който не е бил освободен от работа, макар да е искал, като му е казвано, че ако си тръгне, ще трябва да плати определена неустойка. Друг пример – фирма „Авист“ ЕООД, която се занимава с производство на електроразпределителни и контролни апарати, уволнила своя служителка ден след като тя казала, че е бременна.

Майките – до тук!

„Назначена бях на длъжността „машинен оператор“. Изумена съм от работодателя. Искам да заявя, че ще си сменя българското гражданство за друго. Тук, в нашата мила татковина, бременните жени нямат никаква защита. 24 часа, след като съобщих новината на собствениците на фирмата, че съм бременна, те вместо да ме поощрят, на следващия ден ми пуснаха заповед за прекратяване на трудовоправните отношения“, са конкретните думи на Василка Чаева, цитирани в доклада. Тя е работела в петричката фирма „Авист“.

В сектор „Енергетика“ КНСБ отчита отказ на работодателите да сключват колективни трудови договори, като бяха дадени пример с ТЕЦ „Бобов дол“, Брикел, както и няколко Топлофикации, сред които тези в Сливен и Плевен. Категорично нарушение е да не се започват преговори за колективен договор, заяви националният секретар на КНСБ Николай Недев.

В доклада на КНСБ е посочено още, че „работодателските организации продължават с неконструктивното си поведение, насочено към блокиране на социалния диалог“. Те посочват като „пример за открит антисиндикализъм“ писмени указания от януари 2017 година на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори. „Не следва да се влиза в договаряне и да се включват клаузи за по-високи размери от нормативно определените допълнителни възнаграждения за стаж и опит“, гласи една от тези препоръки.

Високо напрежение

„Резултатите от контролната дейност на Инспекцията по труда показва, че опасностите от поразяване от електрически ток сериозно се подценяват. В същото време, заради широкото използване на електрически ток, включително на временни обекти, на обекти на открито, на практика навсякъде, където се полага труд, неизпълнението на нормите за електробезопасност излагат на риск най-голям брой работещи, както и лица, намиращи се в обекта по друг повод. Най-честите нарушения са свързани с необезопасени кабели на временни ел. инсталации, неизправни електрически табла, електрически кабели и електрически консуматори. Липсата на обезопасяване на работното оборудване и технологичните процеси са най-честите причини за възникване на злополуки с фатален изход. Всяко от тези нарушения може да доведе до възникване на инцидент“, пишат още авторите на доклада, цитирайки официално предоставени им за целта справки от ИА „ГИТ“.

Установените нарушения в проверените предприятия, свързани с работното време, почивките и отпуските, са 17 962 броя, пишат още авторите на доклада. По отношение на отпуските продължава най-честото нарушение да е свързано с едностранно разпореждане от работодателя на ползване на неплатен отпуск от работниците, като това се извършва с устна заповед на работодателя. Има и случаи, в които работниците твърдят, че са подписали искане за неплатен отпуск под заплаха да бъдат уволнени или да не им бъдат изплатени вече дължими възнаграждения.

По отношение сумираното изчисляване на работното време, най-честите нарушения са: не се изравняват изработените часове и не се превръщат отработените часове нощен труд в дневен; изготвяне на фиктивни графици, които не съответстват на действително отработеното време от работниците; полага се труд повече от 12 часа на работна смяна и други.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар