В категории:България

Адекватен и достъпен гарантиран минимален доход – мисията (не)възможна

В рамките на 2 месеца през цяла Европа ще преминат автобуси на кампанията за осигуряване на адекватни минимални доходи за цялото общество. В София автобусът ще спре на 30 май пред Президентството, за да разкаже повече за системата за гарантиран минимален доход и за нуждата от промяна, която да бъде зададена на общоевропейско ниво.

Снимка: Pixabay.com

Общоевропейска кампания за осигуряване на адекватни минимални доходи за цялото общество ще бъде отбелязана с прояви и в България. Кампанията се организира от Европейската мрежа за минимални доходи (ЕMIN), като целта да се повиши осведомеността и разбирането на значението на схемите за минимални доходи. Такива действат под различна форма във всяка отделна държава, включително в България, но рядко са адекватни на реалността или изобщо достъпни.

В рамките на кампанията два автобуса обикалят Европа, провеждат разяснителни срещи, организират кръгли маси и събират подписи под петиция за адекватен гарантиран минимален доход. На 28 май автобусът спря в Благоевград, а на 30 май (сряда) ще премине и през София, като между 16:30 и 18:00 часа той ще остане на площада пред Президенството, а след това ще се отправи към Румъния. Преди това ще бъде организирана среща в Министерството на труда и социалната политика.

Автобусите ще преминат през 32 държави в рамките на повече от два месеца, през което време ще се организират над 120 събития.

„Ние призоваваме за въвеждане на адекватни и достъпни минимални доходи като част от всеобхватна система за социална защита, подкрепени от Рамкова директива на Европейския съюз“, посочват организаторите. У нас кампанията е водена от Европейската анти-бедност мрежа – България.

Почти 119 милиона души, или 23,7% от населението на ЕС, са изложени на риск от бедност или социално изключване, припомнят организаторите на кампанията. По този показател България е „на върха“ в ЕС.

Петицията

„Ние, членовете на Европейската мрежа за минимален доход (European Minimum Income Network – EMIN), сме убедени, че това не е неизбежно, а е резултат от политически избори. Едно от политическите решения, което трябва да се приеме е въвеждане на добре разработени схеми за минимални доходи: гарантиращи подкрепа за доходите на всеки, който се нуждае; толкова дълго, колкото се нуждае; достатъчни, за да се живее живот с достойнство и пълноценно участие в обществото; и адаптирани към издръжката за живот във всяка европейска държава.

Днес, ние Ви призоваваме да демонстрирате подкрепата си за борбата срещу бедността и за схеми за гарантирани минимални доходи, защото:

  • Добре разработените схеми за минимални доходи подпомагат хората и семействата с ограничени финансови средства да живеят достойно. 
  • Добре разработените схеми за минимални доходи помагат на хората да бъдат активни в обществото и улесняват тяхната постепенна (ре)интеграция на пазара на труда.
  • Добре разработените схеми за минимални доходи са от съществено значение за да осигурят кохезия и да улеснят преходите в променящия се свят на работата.
  • Добре разработените схеми за минимални доходи определят минимален праг за равнища на доходите и по този начин съдействат за осигуряването на достойни заплати и помагат да се обърне опасната тенденция към „работещи бедни“.
  • Добре разработените схеми за минимални доходи са незаменими за по-равни общества, а по-равните общества са по-добри за цялото общество.
  • Осигурените минимални доходи незабавно се изразходват в местните магазини и в местните услуги, така че са от решаващо значение за поддържането на икономическа активност, особено в изостанали райони.
  • Схемите за минимални доходи представляват малък процент от социалните разходи и имат висока възвращаемост на инвестициите, докато цената на липсата на такива инвестиции е огромно негативно въздействие върху засегнатите лица и високи дългосрочни разходи за обществото.
  • В обществата, основани на парични средства, липсата на качествени схеми за минимални доходи излага хората на неприемливи рискове.

Европейският стълб за социални права определя „правото на адекватни минимални обезщетения, осигуряващи живот в достойнство на всички етапи от живота на всеки, който не разполага с достатъчно ресурси“; гарантирайки че напредъкът по отношение на достъпа до това право, потвърдено в Европейската харта за основните права , е от съществено значение за доверието в Европейския Съюз.

Добре разработените схеми за минимални доходи са достатъчни, за да се живее с достойнство, като осигуряват всеобхватно покритие за всички хора, нуждаещи се от тях, докато имат нужда от тях, и насърчават овластяването и участието на хората в обществото.“

Автобусът на кампанията ще пристигне у нас от Македония.

Петицията може да бъде подписана онлайн или на място по време на спирките, които прави специалния автобус на кампанията.

Тя е адресирана до: Главите на държавите или правителствата, министрите по социалната политика, Доналд Туск, Председател на Европейския съвет, Жан-Клод Юнкер, Председател на Европейската комисия, Антонио Таяни, Председател на Европейския парламент, Мариан Тисен, Европейски комисар по трудова заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар