В категории:България / Екология

Инфографика: Битовите отпадъци в България

Страната ни произвежда все по-малко битови отпадъци, но все още не рециклира или компостира достатъчен дял от тях.

Битовите отпадъци, генерирани в България през 2016, са в размер на 404 кг. на човек, което е под средноевропейските нива от 480 кг. Въпреки някои отклонения, като цяло по-бедните страни от Източна Европа генерират по-малко отпадък.


Ситуацията с битовите отпадъци в България се подобрява устойчиво след присъединяването към ЕС. Това се дължи от една страна на насочване на част от кохезионните фондове към проекти за управление на отпадъците, а от друга – на усилията за доближаване до приетите в общността стандарти за сектора.

Въпреки че страната ни генерира относително малко битови отпадъци и на практика ги обработва изцяло, има известна разлика в начина, по който го прави. Страната ни все още разчита предимно на депата, където се насочват 54.4% от отпадъците срещу 25.1% средно за ЕС. У нас все още почти липсват модерни инсталации за изгаряне, така че обработените по този начин боклуци са едва 3.7% (27.9% за ЕС).

Най-значителна е разликата при рециклирането и компостирането, чрез които 47% от отпадъците в ЕС се връщат като ресурс за икономиката срещу 32% за България.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар