В категории:България

Водата в Бургас, Ямбол и Враца ще поскъпне с между 32 и 56% до 2021 г.

Най-тежко ще бъдат засегнати малки населени места, основно села в планински райони, след като законови промени налагат образуването на единична цена за всеки ВиК опрератор. По този начин населените места, които са се водоснабдявали относително евтино по гравитачен път вече ще плащат наравно с други, за които водата се изпомпва

Снимка: КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри бизнес плановете на водоснабителните дружества в три областни града – Бургас, Ямбол и Враца – за периода 2017-2021 г. Цената на доставяната от трите дружества вода за домакинствата ще нараства през всяка от следващите 5 години, за да се акумулира ресурс за планираните инвестиции.

За бургаското дружество КЕВР е поискала корекции в плана на два пъти преди да одобри инвестиции за 88 млн. лв. основно в пречиствателни станции. Това, заедно с увеличението на нормата му на възвръщаемост, т.е. печалбата, до 8.88%, ще повиши цената за куб. метър вода от 2,27 лв. за 2016 г. до 2,99 лв. през 2021 г. Още от декември цената ще нарасне с 30 ст. на куб. метър вода. Планираното за Ямбол повишение е в размер на 48% за петгодишния период като цената ще се вдигне от 1,96 лв. до 2,32 лв. през декември и 2,90 лв. през 2021 г. Като мотив за повишението са посочени инвестиции, за 5.15 млн. лв.

Най-тежко обаче ще бъдат засегнати още през следващата година малки населени места, основно села в планински райони, след като законови промени налагат образуването на единична цена за всеки ВиК оператор. По този начин населените места, които са се водоснабдявали относително евтино по гравитачен път вече ще плащат наравно с други, за които водата се изпомпва.

Такъв е случаят във Враца, където жителите на села, таксувани по евтината тарифа, сега плащат с близо 40 ст. по-малко от останалите. От следващия месец обаче те започват да плащат не само за работата на водоснабдителното дружество, но и за работата на гравитацията, което ще надуе сметките им с 33%. До 2021 г. увеличението за тях ще достигне внушителните 56.3%, докато за потребителите на “помпената” услуга разходите по това перо ще нарастнат само с 32.3%.

Комисията традиционно одобрява всички подобни бизнес планове с аргумента, че след исканото от дружествата увеличение цената на услугата остава далеч под т.нар. “социална поносимост” на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Като социално поносима е определена цена от 5,62 лв./куб.м. за Ямбол и 6,39 лв. за Бургас.

Поносимостта се определя на принципа, че разхода за минималното битово потребление, определено като 2.8 куб.м. вода на месец за един човек, не бива да надвишава 2.5% от средномесечния доход в съответния регион. Тази сметка логично е в ущърб на малките населени места, в които доходите са по-ниски, както и на хората, които получават под средните доходи. В резултат, за Враца през 2017 г. е определена като поносима месечна сметка от 14,61 лв., но ако сте човек, получаващ социална пенсия за старост, това би погълнало 12% от доходите ви, т.е. доста повече от предполагаемо допустимите 2.5%.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар