В категории:България

Инфографика: Издадените книги в България

Увеличеният брой заглавия в комбинация със спада на единичните тиражи означава, че у нас е все по-лесно да издадеш книга, но все по-трудно да се издържаш с писане

Снимка: Pexels

У нас се издават все повече книжни заглавия, чиито единичен тираж обаче спада устойчиво през последните години. Логично, общият тираж, макар и с някои колебания, нараства от 2.7 млн. бр. през 2010 г. до 3.5 млн. през 2016 г. за 7400 книжни заглавия по данни на НСИ. Според Националния регистър на издаваните книги в България към Народната библиотека издадените за миналата година книги са 9600, но при по-широка дефиниция на понятието за книга.
От долната графика се вижда как броят на заглавията нараства по-бързо от общия тираж в последните години:

Статистиката показва, че издателствата залагат на повече разнообразие при заглавията, за да предизвикат интереса на читателите, което логично се отразява на единичния тираж на издаваните книги. За 5 години в периода 2010-2014 г. той спада от 657 броя до едва 463, което представлява спад с почти 30%. След 2014 г. средният единичен тираж се стабилизира на малко под 500 бр.:

Спадът в единичните тиражи не е еднакъв при всички жанрове. Най-рязък е той в категорията “учебна литература”, където единичните тиражи са се свили с 53% от 2010 г. насам. При специализираната научна литература също има сериозен спад от 34% на поначало доста ниските тиражи, което вероятно е свързано с намаляването на научните институции и персонал в последните години. Художествената литература също отбелязва намаление по този критерии, но с по-скромните 13.5%.

Спадът на единичните тиражи е проблем, тъй като той означава и намаление на и без това ограничените възможности на авторите в България да се издържат от писане. Като положителна тенденция може да се отбележи, че научно-популярната литература отбелязва увеличение и при броя на заглавията, и при средния единичен тираж (9.5%).

Тъкмо двете категории литература, чиито единични тиражи са най-устойчиви – художествената и научно-популярната – отговарят за почти половината книжен тираж в страната. Едва около 12% от тиражите пък попадат в категорията на детската и юношеската литература, тъй като националната статистика категоризира повечето такава литература като брошури, където тя отговаря за 70% от тиражите. В долната графика се виждат тиражите на издадените книги през 2016 г., категоризирани по тяхното предназначение:

Цели 77% от тиражите, както и 64% от заглавията са концентрирани в столицата. Следващите пет най-големи книжовни центрове – Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и Стара Загора – отговарят за едва 15% от книжните тиражи в страната.

Ивайло Атанасов

Завършва математическа гимназия в гр. Кюстендил и следва философия в СУ. Изследователските му интереси са насочени към класическия либерализъм и политическа икономия, френски и немски материализъм, теория и историята на науката и др. Работи върху дисертация, изследваща представите за произхода на властта на английските философи от зората на капитализма. Публикува политически анализи в периодичния печат. През учебната 2015/16 година преподава Философски цикъл в професионална гимназия в Разград. Междувременно става ултрамаратонец и през 2016 г. печели Обиколката на Витоша.

Оставете коментар