В категории:България

ВАП: Кметове на 13 общини се разпореждат с общински имоти незаконно

Съветниците в редица общини са гласували прекомерни правомощия на кметовете в нарушение на Закона за общинската собственост

15% от проверените досега административни актове са били счетени за незаконосъобразни от ВАП и оспорени пред съда. Снимка: Pixabay

Редица общински съвети са приели незаконосъобразни норми, с които разрешават на кмета на съответната община да се разпорежда неправомерно с общински имоти, съобщава Върховната административна прокуратура. Променените наредби позволяват на кметовете да разрешават строителство, надстрояване или пристрояване на сгради само с издаването на заповед без решение на общинския съвет.

По този начин съветите са се отказвали от свое правомощие и задължение в нарушение на Закона за общинската собственост, който изрично посочва, че “право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет”. В резултат прокуратурата е регистрирала 173 незаконосъобразни административни акта от общо 1200 проверени от 2015 г. насам.

Най-много досега са оспорените кметски разрешителни за строителни дейности в общински имоти в Добрич (27), следван от Перник (25), София (16), Девин (13), а в селската община Гърмен – цели 9. Подобни незаконосъобразни текстове, поместени в приети от общинските съвети наредби, са регистрирани в 13 общини в цялата страна.

В тези случаи прокуратурата може само да оспори издадените заповеди пред съда и едва след като той се произнесе окончателно, да се обърне към кметовете-нарушители, които да прекратят договорите, издадени на базатата на невалидните наредби. Тази процедура може да отнеме години, но прокуратурата смята, че намесата ѝ ще има превантивен ефект относно незаконосъобразното разпореждане с общинска собственост без решение на общински съвет.

Макар и най-близо до хората и избирана директно от тях, местната власт често се оказва и най-непрозрачна, доколкото тя лесно убягва от вниманието на националните медии, а местните са в траен упадък. Сайтовете на общините често също не отговарят на законовите условия за предоставяне на информация на граждани, а заседанията на общинските съвети обикновено се провеждат около обяд в работни дни.

В по-малките общини пък опозицията вътре в общинските съвети често е фиктивна, доколкото бизнесът или работата на съветниците би могла силно да зависи от благосклонността на кмета – във връзка със запазването на пост на роднина, получаването на каквито и да е разрешителни без проблем или изпълнението на обществени поръчки. Причината понякога съветниците да гласуват без да се интересуват дали приемат нещо, противоречащо на законите, е, че в техните общини, подобно на средновековните феоди, действа паралелно “право”.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар