В категории:Икономика

Американците умират по-млади и спестяват милиарди на корпорациите

САЩ и други развити държави наблюдават притеснителни тенденции, които могат да преобърнат постиженията в удължаването на човешкия живот през последните 70 години

Снимка: pexels.com

Стабилното подобрение на очакваната продължителност на живота в САЩ е спряло и все повече американци умират по-рано, пише Bloomberg. Подобни тенденции се наблюдават и в други развити държави като Канада и Великобритания, като според някои специалисти икономическите проблеми и съкращенията на социални програми играят роля за това.

Тези мрачни тенденции обаче имат положителна страна за корпорациите в САЩ, защото така се облекчават разходите им за пенсионни плащания. Ако хората не живеят толкова дълго, колкото се е прогнозирало само допреди няколко години, техните работодатели в крайна сметка няма да трябва да им изплащат толкова пенсии и други облаги, включени в пенсионните планове.

През 2015 г. смъртността в САЩ нарасна за пръв път от 1999 г. През последните две години поне 12 големи компании –от телекома Verizon до автомобилостроителя General Motors – са заявили, че заради повишената смърtност са коригирали прогнозите си за бъдещите пенсионни плащания. Според анализ на Bloomberg, тези компании очакват да спестят общо 9.7 млрд. долара по тази линия. При аерокосмическата корпорация Lockheed Martin например „ревизираните предположения, сочещи към скъсена продължителност на живота” са довели до намаляване на прогнозираните разходи за пенсионни планове с около 1.6 млрд. долара за 2015 и 2016 г.

Тенденциите при смъртността са само част от изчисленията на компаниите за пенсионните им задължения. Заради други фактори прогнозираните пенсионни задължения на Lockheed като цяло са нараснали през миналата година. Променливи величини като възвръщаемостта на активите, размера на заплатите и разходите за здравеопазване могат да доведат до големи промени в прогнозираните плащания за пенсионерите. Фактът, че хората умират малко по-млади, няма да реши пенсионните неволи на корпоративна Америка – но фактът, че компаниите изобщо го вкарват в изчисленията си, показва колко значителна е промяната в тенденциите при продължителността на живота в страната.

Това не се отразява само на корпоративните пенсионни системи – промените се отразяват и на държавните социални пенсии. Последните достъпни данни „показват, че понижението на смъртността е по-малко от прогнозираното” според юлския доклад на главния актюер на социалното осигуряване. Тъй като продължителността на живота не се увеличава колкото е прогнозирано през миналата година, финансовите перспективи на социалната програма леко се подобряват. „Исторически нивата на смъртност в САЩ обичайно спадат на годишна база. Сега обаче наистина има леко забавяне в подобрението”, коментира Дейл Хал, управляващ директор на Society of Actuaries – браншова организация на актюерите.

Предвид липсата на война или епидемия е необичайно и притеснително очакваната продължителност на живота в развитите държави да спре да се подобрява или дори да се влошава. „Смъртността е само върхът на айсбегра”, отбелязва Лоудън Арон, демограф в Urban Institute. „Това отразява промени в условията на живот. Негативната траектория на очакваната продължителност на живота в САЩ, особено в сравнение с други богати държави, трябва да един от най-спешните въпроси в дневния ред на държавата”, изтъква тя.

Експертите използват два основни фактора за прогнозиране на смъртността в бъдеще. Те започват с текущите нива на смъртност – процент на хората, умиращи на определена възраст – и прогнозират как тези нива могат да се променят предвид развитията, свързани с медицината, или пък броя на пушачите и затлъстелите. „Например масовото предписване на медикаменти за понижаване на холестерола през 90-те години доведе до големи подобрения при намаляването на смъртността. Ако медицинската наука произведе нова терапия за Алцхаймер или рак, това ще има подобни ефекти”, отбелязва Ерик Кийнър, старши партньор в консултантската фирма Aon.

Нивата на смъртност при американците над 50 годишна възраст са се подобрявали със средно 1% през всяка година след 1950 г. според анализ на Society of Actuaries. През отделните години обаче се наблюдават големи вариации. От 2000 до 2009 г. дългосрочните тенденции се ускоряват, като подобрението на годишна база е варирало между 1.5 и 2 на сто. След това обаче се отчита стагнация. От 2010 до 2014 г. подобрението е само с около половин процент годишно.

Смъртността в САЩ спира да се понижава през 2011 г. и отчита ръст през 2015 г. Източик: Bloomberg

През 1970 г. се е очаквало един 65 годишен американец да живее още 15.2 години, т.е. до 80 годишна възраст. През 2010 г. 65 годишните се очакваlo да живеят средно до 84 г. След това обаче подобрението на очакваната продължителност на живота се забавя. Между 2010 и 2015 г. очакваната продължителност на живота на 65 годишните се е увеличила само с четири месеца, което е наполовина по-малко спрямо периода 2005-2010 г.

През 2014 г. Society of Actuaries обновява базовите си таблици за смъртността за пръв път от началото на века, за да отрази значителните подобрения при очакваната продължителност на живота, направени до 2008 г. Тази съществена ревизия предвиждаше бъдещите подобрения да са в тон с тази тенденция. Това накара много компании в САЩ да очакват пенсионираните им служители да живеят все повече, което повиши прогнозните им пенсионни разходи.

Тези предвиждания обаче се оказаха твърде оптимистични. На основата на по-актуални данни за смъртността, през последните две години компаниите понижават прогнозните си какво ще дължат на бъдещите пенсионери. Според оценките на Society of Actuaries, през 2016 г. очакваните пенсионни задължения на компаниите са спаднали с между 1.5 и 2 процента.

Тъй като точните държавни статистики се изготвят със закъснение, публикуваните през 2016 г. прогнози на компаниите се базират на данни само до 2014 г. През следващите години обаче изглежда тенденциите се влошават. Според доклад на Центъра за контрол и превенция на заболяванията, смъртността в САЩ е нараснала и през 2015 г.

Няма прост въпрос защо се появяват тези негативни тенденции при продължителността на живота. В последните години икономисти и здравни експерти се опитват да определят какво стои зад тенденциите на повишена смъртност, които са по-изявени сред определени демографски групи. Едно широкообсъждано изследване от 2015 г. посочва, че има повишение на смъртността сред белите американци на средна възраст, като сред причините са самоубийства, злоупотреба с наркотици и алкохол – които понякога биват наричани обобщително „смърт от отчаяние”. Жените са особено силно засегнати от тази тенденция.

Цялостните нива на смъртност се определят от данните за всички възрастови групи, но разходите на пенсионните схеми се влияят само от това колко дълго живеят хората след пенсиониране. През 2015 г. е отчетено първото понижение на очакваната продължителност на живота на американците в пенсионна възраст след 1999 г.

„Това е забележително развитие. Дори в предишните години виждахме макар и бавно подобрение за хората в пенсионна възраст, а сега имаме спад на очакваната продължителност на живота”, коментира Ерик Кийнър от Aon.

Тези тенденции не са уникални за САЩ. През юли британската актюерска организация Faculty of Actuaries публикува изследване, според което САЩ, Канада и Обединеното кралство изпитват подобно забавяне след 2011 г. В доклада се предполага, че комбинацията от рецесията и съкращенията на програмите за социална сигурност може да са изиграли роля за това. „Тези сигнали трябва да се приемат като предупреждение, че влошаването на здравеопазването, околната среда и поведението на хората може да преобърне десетилетията на прогрес по отношение на здравето и дълголетието”, отбелязва един от авторите на изследването Джоузеф Лу.

През май одиторската компания PwC публикува изчисления, според които промените в продължителността на живота във Великобритания могат да спестят 310 млрд. паунда от пенсионните разходи на частния сектор или 15% от всички задължения.

Въпросът, на който специалистите не могат да отговорят е дали става въпрос за краткосрочен проблем, или за перманентна промяна в тенденциите. Възможно ли е САЩ да се върнат към подобрение на продължителността на живота със средно 1% годишно, което бе характерно за предишните седем десетилетия, или това е новата реалност?

Оставете коментар