В категории:България

Президент и политици в един глас: Повече пари за отбрана

Държавният глава Румен Радев събра правителство, опозиция и служби в президентството, за да бъдат обсъдени „рисковете и заплахите за националната сигурност“. След заседанието на Консултативния съвет стана ясно, че в спешен порядък ще бъдат предприети мерки за намиране на още ресурс за отбрана. До края на годината пък трябва да бъде изготвен план как средствата за отбрана да достигнат 2% от БВП до 2024 година.

Скрийншот: Actualno.com

До края на годината България трябва да разработи национален план за достигане на средствата за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт. Приоритет на страната ни е сигурността и овладяването на рисковете пред националната сигурност, а това може да се случи само чрез модернизация на отбранителната техника и оборудване, както и запълването на личния състав и повишаването на неговата мотивация, престиж и способности.

Това стана ясно след днешното заседание на Консултативният съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Румен Радев. Това е първият Съвет при новия президент, а темата на заседанието беше „Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България и необходими мерки за нейното укрепване“.

„Изключително съм удовлетворен от факта, че всички участници се отнесоха изключително отговорно и конструктивно по разискването на проблемите и разработването на съответните решения. Бяха изнесени важни доклади, касаещи рисковете и за заплахите за националната сигурност, състоянието на структурите и органите на системите за сигурност и необходимите мерки за укрепване на суверенитета и сигурността на държавата“, съобщи след заседанието на съвета президентът Румен Радев.

Той обясни, че всички участници са се обединили около схващането, че съвременната среда за сигурност е изключително динамична, наситена с непрекъснато изменящи се предизвикателства, които пораждат съответните рискове за сигурността на страната – както във външен и във вътрешен план.

„Всички се обединихме около издигането на личния състав от сектор „Сигурност“ като основен приоритет“, посочи държавният глава и обясни, че основна тема, по която е имало консенсус, са били необходимите мерки за доокомплектоване на този сектор, за издигане на мотивацията и престижа на личния състав и за предоставяне на възможности за кадрово и професионално развитие.

„Това няма как да се случи, ако не се разгърнат проектите за модернизация. Обединихме се също така, че тези проекти трябва да имат своята ускорена реализация. В същото време не трябва да забравяме, че е изключително важно да осигурим поддръжката на техниката, въоръжението и оборудването, с които в момента разполагаме, до изтичането на техния ресурс и замяната им с нови“, добави Румен Радев и добави, че от „изключителна важност“ е създаването на условия за провеждане на „пълноценна бойна подготовка на личния състав“.

Взетите решения от президент, служби и политици, Радев обобщи в четири направления. На първо място трябва да бъде извършена актуализация и усъвършенстване до края на 2017 година на Стратегията за национална сигурност, която според президента е „основополагащ документ, който не съответства на съвременната ситуация“. Ще бъде актуализирана и усъвършенствана нормативната уредба, регламентираща устройството и функционирането на системата за защита на националната сигурност и включените в нея държавни органи и структури.

„Нашето схващане е около убеждението, че системата за национална сигурност може да бъде ефективна, само ако имаме хармонично развитие на всички елементи от тази система, за това е необходимо да се усъвършенства тяхното взаимодействие и координация. Необходима е актуализация и усъвършенстване на нормативната уредба, недопускаща външна намеса във вътрешно-политическия живот на страната“, подчерта президентът.

На второ място политиците са постигнали консенсус за извършването на анализ и оформяне на предложения за интегрирано развитие за сектор „Сигурност“ и разпределение на ресурсите към отделните органи и структури за следващите пет години. Този анализ трябва да бъде готов до 20 юни тази година.

„От изключителна важност е да сложим всички ресурси на масата, да преценим отново дефицита от способности и да направим едно ефективно разпределение по отделните елементи от системата за национална сигурност“, отбеляза Радев и обърна специално внимание на ролята и мястото на българската отбранителна индустрия.

Нашата индустрия в никакъв случай не трябва да остава изолирана от тези разходи, които ще се извършват за отбрана. Важно е да разработим и да сме проактивни във формулирането на програма за индустриално сътрудничество, което трябва да бъде важна състава част от проектите за модернизация, така че в нашата индустрия да се въвеждат нови високи технологии и да се създават нови работни места“, обясни той.

Консултативният съвет за национална сигурност е взел решение и да бъдат разработени конкретни планове за попълване на недостига от личен състав в сектор „Сигурност“ и предприемане на мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и престиж. „Това трябва да бъде наш водещ приоритет“, настоя Радев.

До края на 2017 трябва да се разработи национален план за достигане на 2% от БВП за целите на отбраната до 2024 година“, завърши с конкретните решения президентът, след което благодари на всички участници „за изключително отговорното отношение, за конструктивността в постигане на консенсус, защото без разбиране на проблемите, няма как да има икономическо развитие и просперитет в държавата“.

„Обединихме се около предложенията на президента Радев. Беше един много нормален и конструктивен диалог. Мисля, че държавният глава правилно благодари на всички участници. Присъствал съм на Консултативни съвети, на които не можеше да се чуем. Съветът беше нормален. Всеки каза това, което счете за нужно. Имаше смисъл и по много от въпросите намерихме решение“, каза след срещата премиерът Бойко Борисов, цитиран от „Фокус“.

Той призна, че военнопромишленият комплекс на България в момента е изключително активен. „Отбранителната индустрия работи на пълни обороти. За последните 30 години никога не е имала толкова поръчки. Въпросът е да бъде използвана в модернизацията на армията”, каза Борисов.

От своя страна военният министър Красимир Карачанов подчерта, че служители на МВР, ДАНС, и другите служби са отчели недоокомплектоването и незаетите места, като за решението на този въпрос ще бъде необходимо повишаване на заплатите. С какъв процент е въпрос, който ще бъде решаван при изготвянето на бюджета за следващата година, каза Каракачанов, цитиран от „Фокус“.

Въпреки декларираният консенсус, след заседанието лидерът на БСП обяви, че е „останала разочарована“ от някои неща. „Останах разочарована от липсата на коментари за вътрешните проблеми, защото освен външни заплахи за националната сигурност, има и вътрешни такива. Това са контрабанда, влошаването на здравеопазването, влошаването на образованието, неграмотността, битовата престъпност, демографска криза. За мое съжаление днес нито един министър не сподели нищо по тези въпроси. Поставих тези въпроси вътре и получих уверението на президента Румен Радев, че на следващия КСНС ще разговаряме по тези въпроси. Абсолютно всички министри и началници на служби бяха единодушни по един въпрос – недостигът на квалифицирани кадри и ниските заплати. Не вярвам, че правителството ще се прави с този проблем. Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че в МВР няма да има промени до края на 2017 година“, коментира Нинова, цитирана от Novini.bg.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар