В категории:България / Икономика

Цената на земеделската земя се е увеличила 2.7 пъти от 2010 г. насам

Концентрацията на собствеността увеличава рязко цената на земята и рентата, докато заплатите на селкостопанските работници стават все по-несигурни и растат по-умерено, предимно благодарение на увеличението на минималната работна заплата

 

От 279 на 761 лв. се е повишила цената на декар земеделска земя през последните 7 години. Причина за този бурен ръст е постепенното окрупняване на продаваните площи, т.е. концентрацията на собственост. Най-слабо е оскъпяването на ливадите – от 189 на 271 лв., а най-голям е ръстът при нивите – от 279 на 770 лв. или почти три пъти за наблюдавания период.

Данни на НСИ. Графика: Барикада

Традиционно най-висока е цената на земята в Североизточния регион, където почвите са най-плодородни и релефът благоприятства по-бързата концентрация на собствеността. Там земеделската земя е поскъпнала цели 3.2 пъти от 2010 г. насам. Най-евтина остава земята в преобладаващо планинския Югозападен регион, който единствен отбелязва спад за наблюдавания период в резултат от срив на цената през последната година от 415 на 221 лв.

Спрямо 2015 г., националната статистика отчита увеличение на цената на всички категории земя по начин на използване средно с 4%. Рентата пък нараства с 4.8% спрямо предходната година, като най-голямо е увеличението за наема на овощни насаждения – 28.1%. От 2010 г. насам обаче цената на рентата в страната почти се удвоява – от 23 на 44 лв.

Данни на НСИ. Графика: Барикада

В същото време средната работна заплата в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ се увеличава с по-бавни темпове и остава един от най-слабо заплатените в страната. Голяма част от този ръст се дължи на увеличението на минималната заплата, тъй като много хора от заетите в селското стопанство получават заплащане в минимален размер или малко над него. Така доходите им са се повишавали заедно с МРЗ, която беше почти удвоена от 2010 г. насам – от 240 до сегашните 460 лв.

Данни на НСИ. Графика: Барикада

Ръстът на доходите в сектора вероятно е бил допълнително задържан от въвеждането на еднодневните трудови договори от предишното редовно правителство, които улесняват работодателите да наемат и освобождават работници, увеличавайки несигурността на работното място. Така докато окрупняването на земята увеличава цената ѝ със 162% за периода 2010-2015 г., то заплатите в селското стопанство са нараснали едва с 66% и то главно поради обществените очаквания за редовно повишаване на МРЗ.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар