В категории:България

Инфографика: Детската престъпност в България

Противообществените прояви и престъпленията, извършени от непълнолетни и малолетни лица, намаляват, но това може да се дължи и на изместения фокус на провоохранителните органи

Статистиката отчита устойчив спад през последните години на водените на отчет към Детска педагогическа стая (ДПС) малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Въпреки минималната промяна на тенденцията през 2014 г., за последните 5 години има спад от 20.6% на водените на отчет:

Причина за това е спадът на закононарушенията от страна малолетни и непълнолетни лица или потенциално по-ниската им разкриваемост:

Тази статистика може да се дължи и на изместеване на фокуса от страна на правоохранителните органи, за каквото говорят годишните данни за регистрираните престъпления. Там кражбите бележат спад от 2012 г. насам с 21.1%, а грабежите (кражба, придружена с принуда) – с цели 26.9%. В същото време “Престъпления, свързани с наркотици” нарастват с 31.9%. Въпреки това кражбите остават най-разпространените закононарушения на деца:

И големият брой кражби, и ръста на свързаните със забранени наркотични вещества престъпления вероятно имат връзка с факта, че половин милион деца в страната живеят в риск от бедност и социално изключване. За съжаление, статистиката не проследява влиянието на социално-икономическия статус, но връзката бедност-кражба не е далеч от здравия разум. Вместо това, докладът на НСИ посочва, че 48.5% от водените на отчет към ДПС живеят в криминогенна среда, но не прилага дефиниция за този термин.

По-обезпокоителното е, че педагогическите стаи не са от полза за приблизително половината им посетители. Само 52.8% през 2016 г. са снетите от отчет заради поправяне на поведението, докато повечето от останалите просто са навършили пълнолетие.

Обезпокоителна е и половата структура – 78.8% от водените на отчет са момчета, а само 21.2% – момичета. Същевременно, момичета са пострадали от престъпления в 38.4% от случаите. Данните за пострадали от престъпления деца обаче смущават не с друго, а с малките измерения на някои прояви, което говори, че или живеем в доста спокойно общество, или такива престъпления се регистрират рядко. Например, през миналата година само 18 деца са пострадали от измама, а 13 от изнудване. Склонявани към просия са едва 8, а към проституция – 5. Регистиран е само 1 (един) случай на детска порнография.

Ивайло Атанасов

Завършва математическа гимназия в гр. Кюстендил и следва философия в СУ. Изследователските му интереси са насочени към класическия либерализъм и политическа икономия, френски и немски материализъм, теория и историята на науката и др. Работи върху дисертация, изследваща представите за произхода на властта на английските философи от зората на капитализма. Публикува политически анализи в периодичния печат. През учебната 2015/16 година преподава Философски цикъл в професионална гимназия в Разград. Междувременно става ултрамаратонец и през 2016 г. печели Обиколката на Витоша.

Оставете коментар