В категории:България

Решено: Няма картел в пазара на горива

Производството срещу шестте компании, обект на проверка, е прекратено. Тъй като техните становища звучат изключително сходно, от „Барикада“ отправяме апел към КЗК да провери дали ако няма картел при търговците на горива, то поне не се е оформил такъв сред PR агенциите и пресцентровете на определени фирми в страната.

Източник: https://www.facebook.com/BGLukoil/

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не откри картел на пазара на горива и прекрати производството срещу шестте компании, които бяха подложени на проверка, потвърдиха от пресцентъра на КЗК.

През октомври миналата година антимонополният орган обяви, че „Лукойл България“ ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България” ООД, „Нис Петрол” ЕООД и „Петрол” АД са се договаряли на какви цени да продават горивата на крайните си потребители.

Според тогавашното становище на КЗК с поведението си на пазара играчите са нарушили конкуренцията и са ощетили дребните фирми, които търгуват с бензин и дизел. Това становище беше резултат от проверка, стартирала в средата на 2015 година, която от своя страна беше в резултат на анализ на сектора, при който се оказало, че между 2012-а и 2015-а година в движението на цените на горивата се наблюдават неестествени пазарни тенденции. Ръководствата на шестте компании получиха 30 дни, за да се подготвят и да бъдат изслушани от Комисията, като ги грозеше санкция до 10% от годишния им оборот.

Днес обаче стана ясно, че картел няма, а шестте големи търговци на горива са се разминали с препоръки и „забрана на контакти и обмен на информация“ между тях и техни служители. Производството срещу Лукойл България“ ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България” ООД, „Нис Петрол” ЕООД и „Петрол” АД е прекратено, гласи решението на КЗК.

Съгласно предоставения от „Лукойл-България“ ЕООД отговор, цените на обектите на конкурентите, намиращи се в близост до бензиностанции на дружеството, влияят пряко на неговите продажби.

„Лукойл-България“ ЕООД пояснява, че от всички обекти на дружеството в страната се получава информация за обявените на табло за деня цени на конкурентните търговски обекти. Управителите на съответните обекти на „Лукойл-България“ ЕООД обикалят обектите на конкурентните им бензиностанции и взимат информацията от ценовите им мачти. Информацията се предава чрез общата информационна система на дружеството.

По сходен начин звучи и становището на „ЕКО България“ ЕАД. Дружеството сочи основните фактори, които се вземат предвид при определяне на крайната цена на горивата, които са: цена на закупуване, акцизи и др., както и фактори, които обикновено влияят на решенията за ценообразуване, като: търсене/предлагане, маркетингова стратегия по отношение на позициониране на търговската марка и др.

От „ЕКО България“ ЕАД заявяват, че „цените на конкурентни бензиностанции, разположени в непосредствена близост до обекти, които работят с търговската марка на дружеството, са един от факторите, които се вземат предвид при определяне на цените на дребно на всяка бензиностанция. Партньорите на дружеството, които управляват бензиностанциите, следят поведението на всички бензиностанции и информират централния офис за цените на дребно на горивата на конкурентите. Източник на информация за цените на конкурентите от всеки клъстер са ценовите тотеми“.

От „Шел България“ ЕАД също твърдят, че „цените, предлагани от конкуренти бензиностанции“, са сред формиращите цената на дребно фактори в обектите от собствената му мрежа. „Други фактори са доставна цена, разходи по дистрибуцията на горивата, количество на продажбите др. Дружеството подчертава, че определянето на цени по този начин се отнася само за обектите от собствената му мрежа. Дружеството заявява, че се информира за цените на конкурентите си от табелите с цените на предлаганите от тях горива“, настояват от Шел.

По изключително сходен начин звучат и останалите становища, поради което от „Барикада“ отправяме апел към КЗК да провери дали ако няма картел при търговците на горива, не се е оформил такъв сред PR агенциите и пресцентровете на определени фирми в страната.

„С оглед обществената значимост на сектора на търговия с горива, Комисията извърши анализ, фокусиран върху поведението на ответниците и установи пазарни условия, опосредстващи висока степен на прозрачност на ценовата политика, както и добро познаване на поведението на конкурентите помежду им. Комисията счита, че независимостта на поведението на предприятията е необходимо да бъде гарантирана в максимална степен, с оглед обективните характеристики на пазара“, гласи официалното прессъобщение на регулатора. От КЗК все пак съобщиха, че предвиждат и специална пресконференция по темата на 31 март.

КЗК задължава шестте фирми да приемат мерки, под формата на вътрешни процедури, които гарантират: забрана на контакти и обмен на информация с дружества – конкуренти и техните служители; забрана на контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции; забрана на обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение „Българска петролна и газова асоциация“; дисциплинарно наказание – уволнение за служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар