Детски градини приемали деца според работата или задълженията на родителя

Прокуратурата е протестирала срещу 112 общински наредби, касаещи приема на деца в общински детски градини и училища. С тези наредби според прокурорите се нарушават основни права за равнопоставеност, заложени в Конституцията на България

Снимка: Детска градина „Незабравка“, гр. Пловдив. Уточнение: Снимката е произволно избрана.

Редица общини са ограничавали основни принципи и права и са дискриминирали част от българските деца чрез незаконосъобразни наредби за прием в детски градини. Това се посочва в становище на Върховната административна прокуратура (ВАП), публикувано на сайта на институцията.

ВАП е констатирала „незаконосъобразни разпоредби в 112 общински наредби в противоречие с Конституцията на РБ и някои други закони, като например Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/“.

При част от наредбите е констатирано „предоставяне на предимство на деца, чиито родители упражняват дадено занятие или служба“. Това според ВАП „ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина в противоречие на принципа за равнопоставеност и недискриминация“ в чл.3, ал.2 т.4 от ЗПУО и чл.6 и чл.53 от Конституцията.

Друг често срещан проблем в наредбите според прокурорите е въведеното изискване записването на децата да зависи от изпълнени финансови задължения на родителите им – такова например е изискването за представяне служебна бележка от общината, че родителите нямат финансови задължения към нея. От ВАП посочват, че това е в противоречие на чл.9б, чл.81 и чл.92 от ЗМДТ.

„Недопустимо е с наредба на общинския съвет децата да бъдат третирани по различен начин и някои деца да се оказват в по-неблагоприятно положение спрямо други. Недопустимо е и децата да се ограничават като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците“, се казва в съобщението на прокуратурата.

Най-често констатираните незаконосъобразни положения пък касаят поставени изисквания към заявлението за кандидатстване в детски градини и общински училища да се прилагат декларация от родителя, че детето няма да кандидатства в друга детска градина или училище.

За всички констатирани нарушения са подадени протести до съответните административни съдилища и предложения да съответните общински съвети. В пресъобщението на ВАП се подчертава, че „проверката продължава“, като не са изнесени конкретни проблемни наредби или общини.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар