В категории:България

Телеком с глоба за скрити условия

Комисията за защита на потребителите забрани практиката и наложи финансова санкция. Глобите обаче се събират трудно, тъй като фирмите системно обжалват

Оплакванията от мобилните оператори са 40% от всички, постъпили в Комисията за защита на потребителите. Изображение: Wikimedia Commons
Част от условията по договорите не били достъпни за клиентите в момента на покупката.
Изображение: Wikimedia Commons

Върховният административен съд е потвърдил заповед за забрана на нелоялна търговска практика на мобилен оператор, издадена от КЗП, съобщи сайтът на комисията. Едно от важните условия по договора на предплатена услуга на “Мобилтел” било достъпно само на сайта на компанията. Информацията обаче липсвала в търговските ѝ офиси, както и на самата опаковка на продукта.

В резултат клиентите не разполагали с всичката необходима информация, за да вземат информирано решение непосредствено преди покупката. В търговските обекти имало само неактуално ръководство, от което клиентите оставали с впечатление, че могат да ползват услугата в продължение на една година. В действителност обаче те губели парите по сметката си на всеки 90 дни в случай, че не я презаредят с определена допълнителна сума.

От Комисията за защита на потребителите съветват да не се бърза със сключване на сделка или договор преди клиентът да се е запознал с всички условия, но не и как би могъл да се досети, че има скрити условия, които са публикувани някъде на интернет страницата на търговеца.

Освен забраната на подобни практики, комисията е наложила глоба от 10 хиляди лв. на компанията, но тя се обжалва. Фирмите масово обжалват санкциите, наложени им за нарушения на потребителските права или на правилата за конкуренцията. Надеждата  е тези санкции да бъдат намалени или дори отменени от съда, или пък да се постигнат извънсъдебни споразумения.

За 2016 г. Комисията за защита на конкуренцията е издала 75 санкции на обща стойност 14,5 милиона лв., но събраните суми са едва 1,8 млн.лв., повечето от които са наложени в предходни години.

В края на годината КЗК глоби една от големите търговски вериги за злоупотреба с по-силна позиция на пазара, чрез което е ощетила производител на алкохолни напитки. Според решението на комисията “прилаганата система от механизми за определяне на доставните цени се използва от „Кауфланд“ за постигане на максимална печалбата за сметка на финансовата загуба за доставчика. Икономическата изгода остава изцяло за търговската верига и не се пренася върху потребителите чрез съответно намаление в крайните продажни цени”. Наложената глоба е в размер на 157 хил.лв., но също не е изплатена, тъй като решението се обжалва от търговската верига.

Ивайло Атанасов

Завършва математическа гимназия в гр. Кюстендил и следва философия в СУ. Изследователските му интереси са насочени към класическия либерализъм и политическа икономия, френски и немски материализъм, теория и историята на науката и др. Работи върху дисертация, изследваща представите за произхода на властта на английските философи от зората на капитализма. Публикува политически анализи в периодичния печат. През учебната 2015/16 година преподава Философски цикъл в професионална гимназия в Разград. Междувременно става ултрамаратонец и през 2016 г. печели Обиколката на Витоша.

Оставете коментар