В категории:България

Десетки българи жертви на трафик в чужбина с цел трудова експлоатация

Докато бизнес и правителство облекчават наемането на чужденци за работа в България, десетки българи не спират да напускат страната в търсене на по-добре платена работа. Това често крие рискове, като от началото на 2017 година Националната комисия за борба с трафика на хора e получила 17 сигнала за въвличане на български работници в схема за трудова експлоатация зад граница.

Снимка: Pexels.com

Докато българските управляващи под натиск на бизнеса са се заели сериозно с привличане на чуждестранни работници в България, разтревожени от „липсата на кадри“, работници от България не спират да търсят по-добро препитание извън страната. Желанието им да напуснат родината, за да получават по-достойно заплащане и по-добри условия за работа или поне да работят временно за повече пари, често ги превръща в жертви.

От началото на 2017 година в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) са получени 17 сигнала, касаещи въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация на български граждани, съобщават от комисията.

Сигнали касаят трафик с цел експлоатация в Чехия, Великобритания, Австрия и Холандия. „Много от хората, които търсят възможности за сезонна работа извън страната, особено в разгара на пролетта и началото на лятото, както и младите хора, които избират студентските бригади или искат да продължат образоването си в друга страна, рискуват да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели, като по този начин се озовават в ситуация на трафик на хора с цел трудова експлоатация„, посочват от НКБТХ.

От комисията предупреждават търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане. „Интернет и социалните мрежи все повече се ползват като канали на въвличане, както и контрол над потърпевшите“, твърдят експертите от комисията.

Все повече фирми в по-малките градове наемат хора на работа, с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове. Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри – висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8-часов работен ден и почивни дни.

Но на новото работно място хората се оказват принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащане или минимално спрямо обещаното. В повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв претекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи че ще обявят пред полицията, че са нелегално пребиваващи и нелегално работещи.

Друг начин експлоататорите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следваща седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и следващата седмица и следващия месец, и така работодателят става „длъжник” на работника с хиляди евро и той не може си тръгне без да ги получи, обясняват от НКБТХ.

Какво да направим?

„За да започнете работа в чужбина, трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети. Задължително трябва да получите копие на договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя. Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог. Преди да заминете, свържете се с някоя от институциите и организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина, за да се информирате, посъветвате или проверите фирмата посредник. Намерете контакти на посолства, институции и организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си. Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията дори да нямате документи. Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията ще Ви окаже помощ“, съветват от комисията.

Добре е всеки желаещ да работи в чужбина много внимателно да проучи агенцията, чрез която заминава, както и фирмата, университета или работодателя, при когото отивате. Това можете да направите със съдействието на Агенцията по заетостта, синдикатите в България или чрез изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта.

„Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности“, призовават експертите.

Примерът „Швеция“

От НКБТХ разказват и за конкретни ситуации: „Един характерен пример за подобна ситуация е добивът на горски плодове в Кралство Швеция. В няколко последователни години, редица фактори довеждат до кризисна ситуация, когато стотици български граждани се оказват без препитание и средства да се завърнат в страната, в следствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете“.

Комисията призовава всички българи, които планират да берат горски плодове в Швеция, да знаят, че част от прекупвачите на боровинки (които са и шведи, и българи) извършват нелегитимно изкупуване на боровинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а в последствие стават и жертви на трудова експлоатация.

„Отивайки да берат боровинки в Швеция, хората често нямат предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете. Често те пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост. Животът им зависи от атмосферните условия и резултатите от реколтата на плодове, която всяка година може да бъде различна“, пишат експертите.

„Тази несигурност по отношение на добива и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, извън дома си, без средства да се приберат. В много от случаите посредниците, които набират работници и организират пътуването им в България, предлагат разходите за транспорт и комисионната за намирането на работа да бъдат възстановени от продажбата на горските плодове в Швеция.

В случаите, в които реколтата е слаба и работниците не могат да възстановят тези средства, те често пъти биват принуждавани да просят, а документите им за самоличност биват отнети, така че те да бъдат поставени в пълна зависимост“, предупреждават още от комисията.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар