В категории:България

Северозападният регион е четвърти по продължителна безработица в ЕС

Наблюдението на работната ръка през първото тримесечие на годината показва спад на безработицата на годишна база и намаляване на броя на обезкуражените лица. В същото време проблемите с големите различия между регионите, продължителната и младежка безработица все още се открояват

54% от безработните търсят работа повече от една година. В Северозападния регион този процент е доста по-висок. Снимка: Pexels

Безработицата в България като цяло спада с 1.7% през първото тримесечие на 2017 година спрямо същия период през предходната до 6.9%. Спрямо посленото тримесечие на 2016 г. обаче безработните са се увеличили минимално с 9 хиляди и сега са 224 хил. Икономически активното население също бележи лек ръст и достига приблизително 69.2% от населението в трудоспособна възраст (20-64 г.), но остава далеч от целта на ЕК за активизиране на 3/4 от хората в тази група. Значително по-висока е младежката безработица, с 5 пункта над средното ниво за хората под 30 годишна възраст.

Забележим спад се наблюдава в групата на обезкуражените лица, т.е. хора, които са загубили надежда, че ще си намерят работа и вече не търсят, в резултат на което статистиката не ги отчита в графата “безработни”. Те са намалели с цели 25% или над 44 хиляди души през първите три месеца на 2017 г. спрямо началото на 2016 г. По-впечатляващо е, че спрямо предходното тримесечие те са намалели с 26 хиляди. През този период БВП на България нараства с 3.4%, колкото е и темпото от предходната година, така че тази промяна не може да се обясни с икономически ръст и има опасност да не е устойчива.

Продължителната безработица, т.е. хора, които си търсят работа от повече от една година, също спада на годишна база с 1.1%. Тя обаче продължава да бъде смущаващо висока, тъй като близо 54% от всички безработни са в това състояние от една до три години. Това означава, че те не получават никакви обезщетения за безработица отдавна, тъй като системата на НОИ допуска такива до края на първата година след загуба на работа и то само за хората с поне 12 години осигурителен стаж. В допълнение, тези хора вероятно остават и без адекватна здравна грижа, тъй като по някакъв начин се очаква от тях да плащат 18.40 лева месечна здравна вноска, въпреки че нямат прехрана поне от година.

В някои части от страната положението е доста по-тежко, отколкото усреднените данни разкриват. Северозападният регион е на четвърто място по продължителна безработица сред 275 региона в ЕС. През 2016 г. там 76.5% от всички безработни са били без работа повече от година като по този начин Северозападът остава само зад два региона в най-тежко пострадалата от кризата Гърция и един френски регион – островът Майот в Индийския океан.

Цели 7 от десетте региона с най-висок дял на продължителната безработица се намират в Гърция, докато десетте с най-нисък дял по този показател (под 20%) са в Швеция, Обединеното кралство и Дания.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар