Трудещите се трябва да се научат да искат

Ако работникът чака пасивно да стигне до пенсия, има риск изобщо да не получи такава, предупреждава Ваня Григорова