Детски градини приемали деца според работата или задълженията на родителя

Прокуратурата е протестирала срещу 112 общински наредби, касаещи приема на деца в общински детски градини и училища. С тези наредби според прокурорите се нарушават основни права за равнопоставеност, заложени в Конституцията на България

Снимка: Детска градина „Незабравка“, гр. Пловдив. Уточнение: Снимката е произволно избрана.

Редица общини са ограничавали основни принципи и права и са дискриминирали част от българските деца чрез незаконосъобразни наредби за прием в детски градини. Това се посочва в становище на Върховната административна прокуратура (ВАП), публикувано на сайта на институцията.

ВАП е констатирала „незаконосъобразни разпоредби в 112 общински наредби в противоречие с Конституцията на РБ и някои други закони, като например Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/“.

При част от наредбите е констатирано „предоставяне на предимство на деца, чиито родители упражняват дадено занятие или служба“. Това според ВАП „ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина в противоречие на принципа за равнопоставеност и недискриминация“ в чл.3, ал.2 т.4 от ЗПУО и чл.6 и чл.53 от Конституцията.

Друг често срещан проблем в наредбите според прокурорите е въведеното изискване записването на децата да зависи от изпълнени финансови задължения на родителите им – такова например е изискването за представяне служебна бележка от общината, че родителите нямат финансови задължения към нея. От ВАП посочват, че това е в противоречие на чл.9б, чл.81 и чл.92 от ЗМДТ.

„Недопустимо е с наредба на общинския съвет децата да бъдат третирани по различен начин и някои деца да се оказват в по-неблагоприятно положение спрямо други. Недопустимо е и децата да се ограничават като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците“, се казва в съобщението на прокуратурата.

Най-често констатираните незаконосъобразни положения пък касаят поставени изисквания към заявлението за кандидатстване в детски градини и общински училища да се прилагат декларация от родителя, че детето няма да кандидатства в друга детска градина или училище.

За всички констатирани нарушения са подадени протести до съответните административни съдилища и предложения да съответните общински съвети. В пресъобщението на ВАП се подчертава, че „проверката продължава“, като не са изнесени конкретни проблемни наредби или общини.

Оставете коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

RomaniaSerbiaEnglishGreek