В категории:Екология / Общество

България остава последна по производителност на ресурсите в ЕС

Българската икономика използва с 1/3 повече ресурси (21 тона/човек) от средноевропейското ниво, но създава три пъти по-малко стойност от тях

Снимка: Pexels

Едва 71 евроцента произвежда българската икономика от всеки килограм суров ресурс спрямо 2.21 евро/кг средно за ЕС през 2017 г. Данните са на Евростат и са приравнени с покупателната способност, така че ниската производителност на ресурсите у нас не може да се обясни просто с факта, че някои продукти са по-евтини.

Това отрежда на страната ни последното място в общността по ефективно използване на ресурсите, в които влизат биологични материали, полезни изкопаеми и фосилни горива. Непосредствено пред нас са Румъния, Естония и Латвия, а с най-висока производителност на ресурсите са Испания, Италия, Обединеното кралство и Нидерландия.

Производителност на ресурсите, 2017

Стремежът на страните в ЕС е да поддържат икономически растеж като удържат увеличението в употребата на ресурси, доколкото това е възможно. За целта ЕК насърчава т.нар. кръгова икономика, при която суровите материали се завъртат максимално в различни производствени процеси преди да се извадят от употреба.

Статистиката ясно показва как ЕС използва икономическата криза отпреди десетилетие, за да подобри начина, по който използва ресурсите си. Употребата на ресурси спада с 2 тона на глава от населението средно за ЕС през 2009 г. заради рецесията, но след като възстановяването на икономиката започва, използването на ресурси не се възстановява, а продължава да спада, макар и с ниски темпове. В България употребата на ресурси спада с 4 тона/човек по време на кризата, но след това се възстановява напълно, достигайки до почти 21 т/човек при средно 13.6 за ЕС.

В резултат през 2017 г. ЕС ползва с 8.6% по-малко количество ресурси спрямо 2000 г. България на свой ред използва с 45.8% повече, тъй като производителността им стагнира, докато икономиката расте.

Ивайло Атанасов

Завършва математическа гимназия в гр. Кюстендил и следва философия в СУ. Изследователските му интереси са насочени към класическия либерализъм и политическа икономия, френски и немски материализъм, теория и историята на науката и др. Работи върху дисертация, изследваща представите за произхода на властта на английските философи от зората на капитализма. Публикува политически анализи в периодичния печат. През учебната 2015/16 година преподава Философски цикъл в професионална гимназия в Разград. Междувременно става ултрамаратонец и през 2016 г. печели Обиколката на Витоша.

Оставете коментар